Cele

“Stowarzyszenie Absolwentów Grandes Ecoles” - SAGE posiada osobowość prawną i opiera swoją działalność na przyjętym przez członków i zarejestrowanym przez sąd Statucie. Statutowymi celami Stowarzyszenia SAGE są: Realizacja tych celów odbywa się poprzez określone w Statucie formy działań. Najważniejszymi z nich są:

Wszystkie te działania prowadzą do stworzenia w Polsce lobby, które organizować będzie i wspierać współpracę gospodarczą, techniczną i naukową Polski z krajami Europy, głównie z Francją.

Postawa członków SAGE, z racji ich elitarnego wykształcenia i dobrowolnej przynależności do Stowarzyszenia, jest poddana normom Kodeksu Etycznego, specjalnie w tym celu opracowanego i poddanego akceptacji Zjazdu Założycielskiego. Normy te dotyczą ogólnie przyjętych zasad postępowania, przestrzegania statutu Stowarzyszenia i profesjonalizmu członków.