Deklaracja członkowska

Koleżanki i Koledzy - absolwenci Grandes Ecoles

Zapraszamy do “SAGE”.
Tutaj jest deklaracja członkowska, któr± możecie wysłać na adres Stowarzyszenia, albo dostarczyć komu¶ z Zarz±du np. na naszych spotkaniach w kawiarence.