Kilka dat z historii SAGE

26.10.1993

Pierwszy pomysł stowarzyszenia podczas spotkania grupy 5 osób - głównie absolwentów pierwszej promocji “Mastère” we Wrocławiu.

03.11.1993

Akceptacja idei Stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym, propozycja nazwy - “Stowarzyszenie Absolwentów Grandes Ecoles”, w skrócie: SAGE.

08.11.1993

Opracowanie propozycji Statutu.

04.12.1993

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia SAGE i wybór pierwszych jego władz. Kazimierz CHOROŚ -prezesem.

18.12.1993

Ukazuje się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia BIS.

28.12.1993

Rejestracja SAGE przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu.

22.01.1994

Pierwszy Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia.

07.01.1995

Drugi Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia połączony z pierwszym Balem Członków Stowarzyszenia.

24.02.1996

Trzeci Walny Zjazd i Bal Członków Stowarzyszenia

25-27.04.1996

I Kongres SAGE w Lubinie i Świeradowie Zdrój, połączony z Nadzwyczajnym Zjazdem Członków SAGE, zorganizowany przy wsparciu KGHM Polska Miedź SA.

01.02.1997

Czwarty Walny Zjazd i Bal Członków Stowarzyszenia.
KGHM Polska Miedź SA członkiem wspierającym Stowarzyszenia SAGE.
Kazimierz Choroś ponownie wybrany prezesem SAGE.

22-24.05.1997

II Kongres SAGE w Bolesławcu i Dusznikach-Zdrój połączony z Nadzwyczajnym Zjazdem Członków SAGE, organizowany przy wsparciu KGHM Polska Miedź SA.
AQUAKONRAD SA, Politechnika Szczecińska i Politechnika Wrocławska członkami wspierającymi Stowarzyszenia SAGE.

6-7.06.1998

III Kongres SAGE we Wrocławiu, organizowany przy wsparciu spółki HUTMEN SA.
HUTMEN SA członkiem wspierającym Stowarzyszenia SAGE.

14.11.1998

Piąty Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia SAGE.

28-30.05.1999

IV Kongres SAGE w Szczecinie i Łukęcinie.

4.12.1999

Szósty Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia SAGE (szósta rocznica Zebrania Założycielskiego).

17-18.06.2000

V Kongres SAGE we Wrocławiu i Polanicy Zdrój. Gospodarzem pierwszego dnia były Browary Dolnośląskie PIAST SA.

30.09.2000

Siódmy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Prezesem zostaje Jolanta Kalinowska.

24.11.2001

Ósmy Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia SAGE

26.10.2002

Dziewiąty Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia SAGE

28.02.2004

Dziesiąty Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy - Wrocław. Prezesem zostaje Bogusław Kantor.

9.04.2005 i 10.09.2005

Jedenasty Wyborczy Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia SAGE - Wrocław. Prezesem zostaje Sylwia Rybacka-Lechatellier.