Lista dyskusyjna SAGE

Aby zapisać się na listę

Należy wysłać list na adres: sage-request@tomcat.wroclaw.pl, w którym podajemy: imię, nazwisko, czy jest się członkiem SAGE, adres poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane listy i z którego listy będą akceptowane. Lista posiada moderatora - jest nim kolega z SAGE Janusz Dudziak. Następnie należy odczekać do czasu, aż Janusz list przeczyta i dopisze do listy - zapis na listę nie jest automatyczny.
W razie problemów prosimy dzwonić bezpośrednio do Kol. Janusza Dudziaka: 604-310.317 (NOWY NUMER!!! 2011 rok)
jdudziak@tomcat.wroclaw.pl

Gdy adres poczty elektronicznej staje się nieaktualny

Należy wysłać list na adres: sage-request@tomcat.wroclaw.pl, w którym informujemy o zakończeniu korzystania z dotychczasowego adresu pocztowego i ewentualnie podajemy nowy adres. Proszę o tym pamiętać, gdyż nie będzie możliwe dalsze korzystanie z listy dyskusyjnej, listy wracają z powrotem do serwera powodując niepotrzebne zamieszanie. Moderator nie jest w stanie określić czy adres jest już nieaktualny, czy są to tylko przejściowe kłopoty techniczne.

Aby wysłać list do członków listy dyskusyjnej

Należy zadbać, aby własny, aktualny adres pocztowy znajdował się na liście subskrybentów, zredagować list i wysłać na adres: sage@tomcat.wroclaw.pl

Aby odpowiedzieć na list otrzymany z listy dyskusyjnej

UWAGI