Misja Stowarzyszenia “SAGE”

Francja jako czwarta gospodarcza potęga świata nie jest zbyt znanym krajem w Polsce. A przecież to kraj niezwykle zaawansowanych technologii (m.in. telekomunikacja, energia słoneczna, najszybsza na świecie kolej TGV), to kraj bardzo nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-menedżerskich i skutecznych systemów kształcenia w tym zakresie.

W naszym kraju zwłaszcza aktywność Francji w sferze kształcenia jest godna podkreślenia. Wymieńmy tu podyplomowe studia w 15 ośrodkach kształcenia w całym kraju, organizowanych przez rozmaite francuskie uczelnie z grupy najbardziej prestiżowych, należących do Konferencji “Grandes Ecoles”. W ten sposób dorobiliśmy się w Polsce kilkusetosobowej grupy osób, które wraz z dyplomem francuskiej uczelni posiadają nie tylko znajomość języka, ale przede wszystkim gruntowne, na europejskim poziomie wykształcenie. Ci ludzie to idealni kandydaci na liderów promowania i pilotażu rozwoju polsko-francuskich stosunków gospodarczych, kandydaci na prawdziwych ambasadorów tej sfery kontaktów.

Stowarzyszenie SAGE jest odpowiedzią grupy absolwentów szkół francuskich na to wyzwanie. Jest odpowiedzią w skali ogólnokrajowej, zrzeszając wszystkich chętnych absolwentów francuskich “Grandes Ecoles” z całej Polski i zagranicy. Misją Stowarzyszenia jest doprowadzenie do utworzenia swoistego lobby, działającego na rzecz ożywienia kontaktów gospodarczych obu krajów, wykorzystując predyspozycje i kwalifikacje swych członków.