Statystyka

Członkowie

Stowarzyszenie liczy sobie aktualnie ponad stu członków zwyczajnych, reprezentujących Polskę i Francję. Do wiodących ośrodków należą: Wrocław, Szczecin, Warszawa i Lubin, a ponadto Kielce, Sosnowiec, Jelenia Góra, Wałbrzych, Leszno i Żarów. W ostatnim roku działalności odnotowano podwojenie liczby członków. Członkiem Stowarzyszenia SAGE nie zostaje się automatycznie wskutek ukończenia np. studiów Mastère. Akt ten jest dobrowolny i potwierdzony deklaracją.

Uczelnie

Członkowie SAGE posiadają dyplomy następujących uczelni - Grandes Ecoles: Prym wiodą Szkoły Francuskie Mastère we Wrocławiu i Szczecinie, co oznacza dyplomy Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale de Lyon i Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne.

BIS

Ukazało się 26 numerów Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia BIS. Średnio ukazywał się więc co cztery miesiące, poszczególne numery charakteryzowały się zróżnicowaną objętością (od 4 do 12 stron A4).

Spotkania

Do dnia dzisiejszego odbyły się: Zebranie Założycielskie, dziesięć Walnych Zjazdów, pięć Kongresów połączonych z Nadzwyczajnymi Zjazdami i cztery Bale SAGE. Ponadto, co miesiąc w pierwsze piątki każdego miesiąca odbywają się wieczorem spotkania towarzyskie: w Szczecinie w “Petit Paris” (ul. św. Wojciecha 11), w Warszawie w kawiarni “TAM-TAM” (ul. Foksal 18) oraz we Wrocławiu w “Café de France” (budynek Alliance Française, ul. Świdnicka 10).

Sprawy rodzinne

W związek małżeński wstąpiły 4 pary członkowskie, czego namacalnym wynikiem są 2 maleńkie Weroniki, kandydatki na przyszłych członków Stowarzyszenia.